hrnorge-logo

En kort innføring til onboarding

onboarding

 

Onboarding er prosessen som hjelper nyansatte til å tilpasse seg den nye jobben på en rask og smidig måte. Onboarding er rangert etter effektiv rekruttering og utvelgelse, som en av de viktigste tiltakene virksomheter kan bruke for å forbedre sin evne til å tiltrekke seg, rekruttere, integrere, utvikle og beholde medarbeidere.

Uansett begrep og betegnelse som benyttes på onboarding; jo raskere den nyansatte føler seg velkommen og klar til å utføre oppgaven, desto raskere vil vedkommende også kunne bidra til virksomhetens mål. Programmene varierer mye både i innhold og omfang mellom virksomheter men «best in class» finner vi blant de virksomheter som har en stor grad av formelle program.

Onboarding har fire tydelige nivåer, de såkalte «fire C´er».

  • Compliance – Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte skal tilegne seg de nødvendige, grunnleggende organisatoriske kunnskapene om regler og rutiner.
  • Clarification – Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte skal få en klar forventing til og forståelse av arbeidsoppgavene.
  • Culture – Hvordan virksomheten bidrar til at den nyansatte kommer raskt inn organisasjonskulturen.
  • Connection – Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte får etablere de nødvendige forbindelser/nettverk innad i virksomheten.

Disse fire C´ene er byggestener frem mot en god onboarding og det er graden av utnyttelse av disse i en virksomhet som bestemmer virksomhetens overordnede onboardingstrategi.

De ulike strategiske nivåene innen onboarding er følgende:

Forskningen viser fordelingen blant virksomheter på de ulike nivå; Passiv – 30%, Høyt potensiale – 50%, og Proaktiv – 20%.

Hvilke effekter gir god onboarding?
Onboarding bidrar til å styrke den nyansattes mestringsevne, rolleklarhet og den sosiale integrasjonen. Dette leder blant annet til høyere jobbtilfredshet, engasjement og bedre jobbprestasjoner.

For virksomheten kan de langsiktige effektene av god onboarding være bedre jobbprestasjoner, mens det for de nyansatte vil være jobbtilfredshet og engasjement.

Virksomheter som feiler totalt i onboarding kan oppleve at potensielt gode nyansatte slutter i jobben kort tid etter tiltredelse.

Vil du vite mer om hvor norske virksomheter er på sin reise inn onboarding? Last ned den fulle rapporten "Onboarding Status 2021"

Last ned onboarding 2021