hrnorge-logo

Hva ligger i begrepet HR-analyse?

HR-analyse

 

HR-avdelinger samler inn store mengder HR-relaterte data, men beklageligvis forblir størsteparten ubrukt.  Idet virksomheten begynner å analysere utfordringene knyttet til arbeidsstyrken, er den igang med HR analyse.

HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har HR-analyse vokst frem til å bli et populært fagområde blant både praktikere og konsulenter innen HR-feltet. Men hva handler HR-analyser egentlig om?

HR-analyser kan f.eks handle om spørsmål knyttet til turnover:

  • Hvor høy er turnover i din virksomhet de siste 12 måneder?
  • Hvor stor del av denne er uønsket turnover?
  • Vet du hvilke medarbeidere som mest sannsynlig kommer til å forlate virksomheten de neste 12 månedene?

Slike spørsmål kan bare besvares gjennom bruk av HR data. Det første spørsmålet kan enkelt besvares av de fleste HR folk. Det neste spørsmålet er litt vanskeligere å besvare, du må kombinere to forskjellige datakilder. Det siste spørsmålet kan kun besvares gjennom analyse.

HR-analyse som en del av det strategiske

HR-faget har endret og utviklet seg gjennom en årrekke og har beveget seg fra en operasjonell aktivitet til en mer strategisk aktivitet. Den økende bruken av begrepet strategisk HR viser dette. Den data-drevne tilnærming som karakteriserer HR-analyse er i tråd med denne utviklingen.

HR-analyse setter HR-praktikere i stand til å ta data-drevne beslutninger som øker virksomhetens prestasjoner og effektivitet.

Som modellen nedfor viser, har det som ligger i HR-analyse utviklet seg over tid i både bredde og dybde. På norsk brukes begrepet HR-analyse og dekker alle de begrepene som er i bruk i modellen.

Scope of people analytics

Ønsker du å vite mer om HR-analyser og hvordan du kommer igang, kan du laste ned hele rapporten "HR-analyse i Norge".

Last ned