hrnorge-logo

Hvordan kan HR-analyse bidra i din virksomhet?

 

Mange HR-avdelinger fokuserer i dag på rapportering av data. Det er ikke tilstrekkelig i dagens data-drevne økonomi.  Det krever mer for å skape strategisk verdi. Målet må være å omdanne data til informasjon og videre informasjon til innsikt. Lykkes virksomheten med dette blir HRs bidrag mer relevant og dermed viktig i beslutningstaking på et strategisk nivå.

HR-analyse gjør deg i stand til å:

  • Ta bedre beslutninger gjennom bruk av data
  • Utarbeide business case for HR-tiltak
  • Teste hvorvidt disse tiltakene gir effekt
  • Bevege seg fra en operasjonell rolle til en mer taktisk eller strategisk partner

Artikkel 2 Figur

Modellen er en tilnærming til å klassifisere virksomhetene i forhold til de ulike modenhetsnivåene innen HR-analyse. Som vi ser av modellen vil mange virksomheter snakke om begrepet HR-analyse, men innholdet og kompleksiteten av analysene er veldig forskjellig.

For å starte med HR-analyse trenger du å kombinere data fra ulike datakilder. Kanskje ønsker du å se hvordan medarbeiderengasjement påvirker forretningsmessige resultater? For å gjøre dette må du kombinere data fra den årlige medarbeiderundersøkelsen med økonomiske data. På denne måten kan du se sammenhengen mellom engasjement og økonomiske resultater i ulike enheter.

Gjennom den innsikten vi får gjennom HR-analyse vil flere HR-områder måtte endres, for eksempel områder som rekruttering, prestasjonsledelse, sykefravær og kompetanseutvikling.

Vil du vite mer om hvor norske virksomheter er på sin reise inn HR-analyse? Last ned hele rapporten "HR-analyse i Norge" her.

Last ned