hrnorge-logo

Hvordan kommer du i gang med HR-analyse i din virksomhet?

HR-analyse 3

 

Du kan starte med å stille enkle spørsmål. Disse spørsmålene kan besvares gjennom bruk av enkel statistikk. En enkel og praktisk tilnærming til datadrevet HR eller HR-analyse finner vi i boken «Målbar HR» skrevet av Thomas Hedegaard Rasmussen.

I boken beskriver han en modell som vil være et godt utgangspunkt og hjelp for din virksomhet med å komme igang med HR-analyser:Artikkel 3 Figur

Vi tar for oss de fire trinnene i modellen mer i detalj:

Trinn 1 Ta utgangspunkt i virksomhetens konkrete behov og bruk kunnskap om virksomheten, erfaring og sunn fornuft.

Dette første trinnet er det viktigste innen HR-analyse. Det vi gjør, skal ta utgangspunkt i virksomhetens behov. HR er til for virksomheten og ikke omvendt.

Hvilke utfordringer har virksomheten og hvilke HR-tiltak kan understøtte dette? Utgangspunktet for satsing på HR-tiltak er at disse adresserer en konkret forretningsutfordring og gir en tilstrekkelig effekt. Med andre ord kan data-drevet HR bidra til at det kun fokuseres på de viktigste HR-tiltakene samt at de gjøres så enkle og praktiske som mulig.

Involvering av virksomheten og de ulike interessentene er også viktig i dette trinnet, slik at de er med å forme arbeidet og kan bidra med klargjøring av behov.

Trinn 2 – Bruk den eksternt publiserte forskning om effekter av HR-tiltak.

Forskning gjennom utallige tiår har undersøkt effekten av ulike HR-tiltak. Det foreligger mye dokumentasjon rundt hva som er de bakenforliggende årsaker og mekanismer rundt hva som har effekt og ikke. Dette arbeidet er en god ressurs i HR-arbeidet siden det er tilgjengelig forskningsbasert kunnskap om alle tenkelige HR-tiltak. Her kommer du langt på vei, ved å ta ibruk det som allerede er tilgjengelig.

Trinn 3 – Verifiser og illustrer gjennom bruk av virksomhetens egne data og bruk kun enkle statistiske metoder

Det tredje trinnet handler om å illustrere mønstre ved hjelp av virksomhetens egne data. Vi bør kunne beherske tre områder:

  • Beskrivende statistikk – beskrivelse av hvordan din virksomhets data ser ut og fordeler seg
  • Korrelasjoner
  • Sammenligning av grupper

Trinn 4 - Kommuniser resultater og anbefalinger enkelt og tydelig til beslutningstakere.

Kommunikasjonen kan deles inn i fire faser og er viktig gjennom alle de fire trinnene i modellen.

Den røde tråden i det som kommuniseres er at det skal handle om virksomheten og de fordelene som dette analyseprosjektet har.

Vil du vite mer om hvor norske virksomheter er på sin reise inn HR-analyse? Last ned hele rapporten "HR-analyse i Norge" her.

Last ned