hrnorge-logo

Hvorfor er det smart å bruke tid og ressurser på onboarding?

onboarding

 

Hva skiller suksess fra fiasko når du skal få den nye medarbeideren integrert og produktiv i sin nye jobb? Mange ansettelser mislykkes og det koster norske virksomheter blod og tårer. Onboarding er prosessen for å få den nyansatte raskt og effektivt opp og stå. En vellykket onboarding er når faktisk dette skjer.

For en nyansatt kan en vellykket onboarding skape økt selvsikkerhet, tydeligere rolleklarhet, bedre organisasjonsforståelse, og et sterkere nettverk i organisasjonen.

Virksomheten er opptatt av å få den nyansatte til raskt å kunne bidra til virksomhetens mål og oppdrag. Og jo raskere nyansatte føler seg velkommen og forberedt på jobben sin, jo raskere vil dette skje.

Strategisk tenkning rundt onboardingprosessen åpner derfor for å utløse et stort potensial i mange virksomheter. Ved å utvikle et overbevisende businesscase, vil man få synliggjort dette potensialet og skapt den nødvendige viljen for investering av tid, energi og ressurser til å forbedre onboardingprosessen. En feilansettelse kan fort koste tilsvarende en årslønn slik at tallene bør overbevise de fleste.

Det første du bør gjøre er å få et overblikk over dagens situasjon i din virksomhet slik at behov og fremskritt som følge av bedre onboarding kan dokumenteres.

Hva må du være bevisst på når du setter i gang med forbedringer av prosessen?

Onboarding er en prosess som trenger å gå over tid. Det er ikke begrenset til introduksjonsaktiviteter den første dagen eller uken for den nyansatte. Aktiviteter knyttet til onboarding er gjerne det mest fremtredende for en nyansatt det første året og begynner gjerne idet ansettelsesavtalen inngås. I en undersøkelse HR Norge har gjennomført svarer hhv. 38% og 49% at onboardingprosessen har en varighet på 3 og 6 måneder etter tiltredelse, med andre ord innenfor rammen av prøvetiden på seks måneder.

Onboarding er også et medarbeideransvar

Et funn som forskere gjentatte ganger har gjort er betydning av at den nyansatte har en proaktiv adferd når han/hun begynner i sin nye jobb. Uansett hvor god prosess virksomheten selv legger opp til, vil den aldri være optimal uten at den nyansatte selv engasjerer seg. Vi bør forvente og oppfordre den nyansatte til å søke informasjon, stille spørsmål, prøve ut ny atferd og samhandle med andre ansatte for å bygge relasjoner for å lykkes.  Et godt onboardingprogram må derfor gi mulighet for dette.

En siste ting som du bør ha i tankene i onboardingprosessen

Forskningen avdekker at nyansatte setter stor pris på at onboardingen gir uttrykk for klarhet, struktur og tydelighet, inkludert klare mål, tidslinjer, relevant informasjon og avklaringer rundt forventninger.

Vil du vite mer om hvor norske virksomheter er på sin reise inn onboarding? Last ned den fulle rapporten "Onboarding Status 2021".

Last ned onboarding 2021