hrnorge-logo

Praktiske råd og tips i arbeidet med onboarding

onboarding

 

Når du setter i gang med utvikling av din virksomhets onboardingprogram er det viktig å huske at en god onboarding er et resultat av flere HR-praksiser som spiller sammen på koordinert vis.

Start allerede under rekrutteringen
Onboardingen starter lenge før en nyansatt kommer inn døra – allerede gjennom ulike aktiviteter under rekrutteringsprosessen, kan vi legge fundamentet for en god onboarding. Ved å gi kandidatene et realistisk inntrykk av både jobben og organisasjonen så tidlig som mulig i prosessen, danner dette en god plattform for det videre onboardingarbeidet.

Lag en onboardingsplan
En onboardingplan for den nyansatte bør være skriftlig og utformet som et veikart. Den inneholder detaljer om mål, ansvar og tilgjengelig støtte. Planen bør også være kommunisert i organisasjonen.

Hvordan hjelpe den nyansatte i onboardingen?
Som HR eller leder kan du hjelpe den nyansatte til å vise atferd som enkelt og greit kan uttrykkes gjennom ett ord; være proaktiv. En god praksis som gir resultater er så enkelt som å sende en e-post til den nyansatte før oppstart med følgende råd:

  • Still spørsmål, mange spørsmål
  • Sett opp jevnlige 1-1 møter med din leder
  • Bli kjent med dine kolleger
  • Søk aktivt etter feedback
  • Aksepter utfordringene i den nye rollen

På denne måten hjelper du den nyansatte til å ta en proaktiv rolle i onboardingprosessen.

Hva er lederen sin rolle i onboarding?
Vi hører ofte at de fleste medarbeidere slutter på grunn av sin leder. Det er derfor viktig at leder etablerer en god relasjon til den nyansatte allerede fra dag 1.

En god praksis for HR som gir resultater er så enkelt som å sende en e-post til lederen før oppstart med følgende råd:

  • Ha en samtale med den nyansatte om rolle og ansvar
  • Gi den nyansatte en kollega som mentor/buddy
  • Hjelp den nyansatte med å etablere relasjoner
  • Sett opp jevnlige samtaler i løpet av de første seks månedene
  • Oppfordre til en åpen dialog

Et forsøk som ble gjort i Google viste at nyansatte som hadde ledere som mottok en slik e-post, ble raskere produktive (25%) enn andre som ikke mottok en slik e-post.

Gi den nyansatte et godt førsteinntrykk
Gjør den første dagen til noe helt spesielt for den nyansatte slik at de føler seg velkommen. Alt det praktiske MÅ være på plass og fungere. Husk at virksomheten har bare en mulighet til å gi et godt førsteinntrykk og det er første dagen.

Tid og timing
Nyansatte bestemmer seg innen de første 30 dagene hvorvidt de føler seg velkommen. 22% av turnover skjer i løpet av de første 45 dagene, og 90% av nyansatte tar beslutningen om å bli værende i virksomheten. Det er derfor viktig aktivitetene i onboardingsplanen legges opp i forhold til dette.

Vær bevisst på Innholdet i planen
Selve innholdet i onboardingen betyr også selvsagt noe. Vi snakker ofte om fasen «bryte seg inn» i møtet med den nye organisasjonen.  Er fokuset kun på å få den nyansatte til å passe inn hos oss eller er det å gi muligheten til den nyansatte til å vise «hele seg» for organisasjonen?

 

Vil du vite mer om hvor norske virksomheter er på sin reise inn onboarding? Last ned den fulle rapporten "Onboarding Status 2021"

Last ned onboarding 2021