hrnorge-logo

Talentledelse og -anskaffelse - er vi på riktig vei?

Arbeidsgivere opplever større utfordringer med å beholde ansatte. Ifølge SSB har 700 000 byttet jobb fra andre kvartal i 2021, til andre kvartal 2022. Med store utskiftninger og lav arbeidsledighet er det stor etterspørsel etter kompetanse, og bedrifter sliter med å holde på ansatte, viser en ny rapport.

Talentledelse_2023_artikkel-format


Det siste året har det vært arbeidstakers marked, men nå spår Norges Banks forventningsrapport en liten brems i arbeidsmarkedet fremover. Antall utlyste stillinger har gått nedover, og med mindre optimisme i arbeidsmarkedet blir det heller ikke lettere å rekruttere.

Med dette som bakteppe gjennomførte HR Norge en undersøkelse blant HR folk mot slutten av 2022 hvor følgende hovedtema ble dekket:

  • Arbeidsmarkedet og virksomhetenes opplevelse av tilgangen på arbeidskraft/kompetanse
  • Hvilke rekrutteringsutfordringer virksomhetene opplever, og hva de gjør for å tiltrekke seg kompetanse
  • Hvilke tiltak virksomhetene iverksetter for å beholde de folkene de allerede har
  • Hvilke datagrunnlag som benyttes i virksomhetene for å informere beslutninger knyttet til talentledelse og -anskaffelse samt hvilken planleggingshorisont de legger til grunn
  • Toppleders prioritering av talentledelse

 

- Vi ser at de største utfordringene for virksomhetene de siste 12 månedene har handlet om kampen om kompetansen, og å beholde den. Virksomhetene må ta en ekstra sjekk på om de trenger å ansette eksternt, eller om løsningen ligger internt, mener fagansvarlige i HR Norge, Henrik Øhrn og Sven Kinden Iversen.

- Vi kommer ikke utenom eksterne ansettelser ettersom en stor del av rekrutteringsbehovet oppstår som en konsekvens av at folk slutter, men det ligger store muligheter til å fylle disse stillingene med interne kandidater og så fylle på med eksterne fra bunnen, sier Iversen. - Onboarding koster, og virksomheten bør seriøst vurdere om det er bedre å investere i kompetanseheving for medarbeiderne man allerede har enn å starte kostbare eksterne rekrutteringsprosesser.


Et annet viktig funn ifølge undersøkelsen er at om lag 40 prosent av virksomhetene legger sin planleggingshorisont for fremtidige kompetansebehov på rundt et år, mens 30 prosent typisk bruker 4-6 måneder for å få en nyansatt fullt ut produktiv i sin nye rolle.

  • Med intervjuer, oppsigelsestid og onboarding kan man beregne 9-12 måneder før vedkommende er fullt produktive. Vinnerne er de som holder det jevnt gående og som ikke starter rekrutteringsprosessen i det øyeblikket behovet dukker opp, sier Øhrn.

En intern rekruttering kan innenfor en 12-24 måneders periode ha en kostnad som kun kan være en sjettedel av kostnadene ved en tilsvarende ekstern rekruttering.

Kompetanseutvikling bør ha høy prioritet

Flere virksomheter har tiltak for å beholde sine medarbeidere, som blant annet forbedret læring- og utviklingsmuligheter, forbedret onboardingsprosess, samt å forbedre linjeleders ferdigheter innen personalledelse. Med dagens marked og etterspørsel etter kompetanse bør kompetanseutvikling og talentledelse være av høyeste prioritet, spesielt når det kommer til nye roller og oppgaver i jobbsammenheng.

76 prosent av virksomhetene sier at de har utfordringer med å tiltrekke seg nøkkelkompetanse på ledelse- eller spesialistnivå, og 33 prosent har utfordring med onboarding av nyansatte.

  • En faktor for å beholde kompetanse begynner med en god onboarding og få nyansatte produktive raskest mulig, og deretter fortsette å møte de forventingene nyansatte har til bedriften, sier Øhrn.

Bruken av tilgjengelig datagrunnlag bør styrkes

En tredjedel av de spurte virksomhetene har et potensiale til forbedring i bruken av datagrunnlag for å underbygge beslutninger innen talentledelse. Grunnlagsdata innen områder som; identifisering fremtidige kompetansebehov og tilgangen til denne i markedet, utfordringer med å holde på kompetanse samt kostnader knyttet til eksterne versus internrekruttering osv.

- Gjennom bruk av data og analyse kan dette gi nyttig innsikt som igjen bidrar til bedre beslutninger i alle spørsmål som knytter seg til talentledelse, sier Iversen.

Som medlem i HR Norge får du tilgang til denne typen fagartikler. Blir du medlem får du ikke bare tilgang til selve rapporten, men også en presentasjon av resultatene i et webinar. Alt dette er tilgjengelig for alle medlemmer.

Les mer om medlemsfordeler og hvordan du melder deg inn her.