hrnorge-logo

Hvordan kan HR-analyse bidra i din virksomhet?

Mange HR-avdelinger fokuserer i dag på rapportering av data. Det er ikke tilstrekkelig i dagens data-drevne økonomi. Det krever mer for å skape strategisk verdi. Målet må være å omdanne data til informasjon og videre informasjon til innsikt...
Les mer

Hva ligger i begrepet HR-analyse?

HR-avdelinger samler inn store mengder HR-relaterte data, men beklageligvis forblir størsteparten ubrukt. Idet virksomheten begynner å analysere utfordringene knyttet til arbeidsstyrken, er den igang med HR analyse.
Les mer

Personvern og rekruttering – følger du det nye personvernregelverket?

Det er innført nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, gjelder reglene for norske virksomheter. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk er videreført, er det nye regelverket langt..
Les mer

GDPR – Vi hjelper deg med gjennomføringen

Nå har GDPR trådt i kraft, og det er vedtatt en ny personopplysningslov. Har din virksomhet klart omstillingen til nye personvernregler? HR Norge har utarbeidet en veileder som gjør det enklere for din virksomhet å tilpasse rutinene til det..
Les mer

GDPR har trådt i kraft – har din virksomhet gjort det som trengs?

Nye personvernregler gjør at ledere og HR-ansvarlige må vurdere rutiner knyttet til håndtering av personopplysninger. Her får du noen tips til hvordan din virksomhet sikrer at den oppfyller alle kravene.
Les mer