header-logo

Hvorfor er det smart å bruke tid og ressurser på onboarding?

  Hva skiller suksess fra fiasko når du skal få den nye medarbeideren integrert og produktiv i sin nye jobb? Mange ansettelser mislykkes og det koster norske virksomheter blod og tårer. Onboarding er prosessen for å få den nyansatte raskt og..
Les mer

Hvordan kommer du i gang med HR-analyse i din virksomhet?

  Du kan starte med å stille enkle spørsmål. Disse spørsmålene kan så besvares gjennom bruk av enkel statistikk. En enkel og praktisk tilnærming til datadrevet HR eller HR-analyse finner vi i boken «Målbar HR» skrevet av Thomas Hedegaard..
Les mer

Hvordan kan HR-analyse bidra i din virksomhet?

  Mange HR-avdelinger fokuserer i dag på rapportering av data noe som ikke er tilstrekkelig i dagens data-drevne økonomi.  En slik praksis er ikke tilstrekkelig for å skape strategisk verdi. Målet må være å omdanne data til informasjon og..
Les mer

Hva ligger i begrepet HR-analyse?

  HR-avdelinger samler inn store mengder HR-relaterte data, men beklageligvis forblir størsteparten ubrukt.  Idet virksomheten begynner å analysere utfordringene knyttet til arbeidsstyrken, er den igang med HR analyse.
Les mer

Personvern og rekruttering – følger du det nye personvernregelverket?

  Det er innført nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, gjelder reglene for norske virksomheter. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk er videreført, er det nye regelverket..
Les mer