hrnorge-logo

En kort innføring til onboarding

  Onboarding er prosessen som hjelper nyansatte til å tilpasse seg den nye jobben på en rask og smidig måte. Onboarding er rangert etter effektiv rekruttering og utvelgelse, som en av de viktigste tiltakene virksomheter kan bruke for å..
Les mer

Hvorfor er det smart å bruke tid og ressurser på onboarding?

  Hva skiller suksess fra fiasko når du skal få den nye medarbeideren integrert og produktiv i sin nye jobb? Mange ansettelser mislykkes og det koster norske virksomheter blod og tårer. Onboarding er prosessen for å få den nyansatte raskt og..
Les mer

Hvordan kommer du i gang med HR-analyse i din virksomhet?

  Du kan starte med å stille enkle spørsmål. Disse spørsmålene kan besvares gjennom bruk av enkel statistikk. En enkel og praktisk tilnærming til datadrevet HR eller HR-analyse finner vi i boken «Målbar HR» skrevet av Thomas Hedegaard..
Les mer

Hvordan kan HR-analyse bidra i din virksomhet?

  Mange HR-avdelinger fokuserer i dag på rapportering av data. Det er ikke tilstrekkelig i dagens data-drevne økonomi.  Det krever mer for å skape strategisk verdi. Målet må være å omdanne data til informasjon og videre informasjon til..
Les mer

Hva ligger i begrepet HR-analyse?

  HR-avdelinger samler inn store mengder HR-relaterte data, men beklageligvis forblir størsteparten ubrukt.  Idet virksomheten begynner å analysere utfordringene knyttet til arbeidsstyrken, er den igang med HR analyse.
Les mer