header-logo

Personvern og rekruttering – følger du det nye personvernregelverket?

  Det er innført nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, gjelder reglene for norske virksomheter. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk er videreført, er det nye regelverket..
Read More

GDPR – Vi hjelper deg med gjennomføringen

  Nå har GDPR trådt i kraft, og det er vedtatt en ny personopplysningslov. Har din virksomhet klart omstillingen til nye personvernregler? HR Norge har utarbeidet en veileder som gjør det enklere for din virksomhet å tilpasse rutinene til..
Read More

GDPR har trådt i kraft – har din virksomhet gjort det som trengs?

  Nye personvernregler gjør at ledere og HR-ansvarlige må vurdere rutiner knyttet til håndtering av personopplysninger. Her får du noen tips til hvordan din virksomhet sikrer at den oppfyller alle kravene.
Read More